Futurn consulting
Consulting

Consulting

Futurn kan een analyse maken en een plan van aanpak, maar als u dat reeds heeft kunnen wij de implementatie uitvoeren of u begeleiden tijdens het uitvoeren van de implementie.

 

Verbindt uw organisatiedoelen met de talent ontwikkeling van uw medewerkers

Futurn gelooft dat organisaties succesvol zijn als er een optimale afstemming is tussen de organisatiedoelen en de talenten van medewerkers. Daarom richten we ons enerzijds op het sturen van de organisatieverandering. En anderzijds op het organiseren van leerprocessen, waardoor medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. (talent development)

 

Op vernieuwende en inspirerende wijze

Samen met u formuleert Futurn de juiste probleemstelling en de best passende aanpak. We kunnen een breed scala aan activiteiten inzetten. Face 2 face gesprekken, maar bijvoorbeeld ook workshops, coaching en competentieontwikkeling. De variatie van werkvormen die we toepassen, zijn vernieuwend, verrassend en inspirerend. Natuurlijk laten we onze activiteiten aansluiten op uw werksituatie.